ActiveLex

ActiveLex

Потрібна допомога?

Повне керівництво користувача до вашої уваги.

Коментарі та Публікації

Коментарі та Публікації – це розділ, який містить розгорнуті коментарі й оперативні роз’яснення наших юристів, а також відомих вчених-правників та провідних адвокатів відображають актуальну оцінку нормативних змін і судових прецедентів.

У цьому розділі є:

 • Коментарі
 • Монографії
 • Статті
 • Правові позиції Верховного Суду
 • Новини
 • Інші публікації

Перелік матеріалів у розділі

У головній частині вікна відображається повний перелік всіх матеріалів з кожного підрозділу. Кожний вид публікації має свою піктограму (див. розділ Піктограми документів):

У повному переліку публікацій відображається:

 • назва;
 • видавництво;
 • дата;
 • автор;
 • тип Публікації

 – Публікація належить до нових надходжень до системи.

Перелік публікацій можна звузити, вибравши підкатегорії, видимі на панелі ліворуч: За замовчуванням відображається перелік усіх документів.

Або застосувати фільтрування за певними критеріями:

Піктограма  – дозволяє роздрукувати список документів.

Коментарі

Цей підрозділ містить Коментарі до статей кодексів України. Метричні дані коментарів містять таку інформацію:

 • назва публікації;
 • видавництво;
 • дата правового статусу;
 • автор(и).

Інші підрозділи

Окрім коментарів, програма включає багато інших типів Публікацій. До найважливіших з них належать:

 • Монографії – фундаментальні наукові праці в галузі права,
 • Статті – науково-практичні публікації у фахових часописах,
 • Правові позиції Верховного Суду – короткий виклад рішень Верховного Суду, які містять ключові правові позиції,
 • Новини – повідомлення про поточні зміни у законодавстві і юридичній практиці,
 • Інші публікації – нормативні акти Євросоюзу